100 Địa Điểm Đẹp Và Ngoạn Mục Nhất Trên Thế Giới – Phần 3

 Dưới đây là một số nơi để tham quan và để làm giàu thêm tâm hồn của bạn với một cái gì đó đẹp mà sẽ không bao giờ bị lãng quên về những hình ảnh thiên nhiên đẹp.

Namibia

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01201

Bướm

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01202

Texas

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01203

Sea Cave, Malta

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01204

Alberta, Canada

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01205

New Zealand

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01206

Antelope Canyon, Arizona

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01207

Etretat

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01208

Okinawa, Japan

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01209

Taj Mahal, Agra, India

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01210

Patagonia Chilena

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01211

Colorado

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01212

Ngôi nhà giữa khe đá

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01213

Khu rừng ở Netherlands

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01214

Patagonia Chilena

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01215

Bali

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01216

National Park, Utah

Nhung-Hinh-Anh-Thien-Nhien-Dep-Nhat-The-Gioi-01217 

100 Địa Điểm Đẹp Và Ngoạn Mục Nhất Trên Thế Giới – Phần 1

100 Địa Điểm Đẹp Và Ngoạn Mục Nhất Trên Thế Giới – Phần 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.